Kære alle Frydenstrandere

Set i lyset af, at Covid-19 desværre stadig er i blandt os, finder bestyrelsen det mest forsvarligt, at udsætte Generalforsamlingen til foråret 2021 samt flyttet jubilæumsfesten til sensommeren 2021.

Nye datoer for dels generalforsamling og dels jubilæumsfest kommer snarest. 

Med ønsket om et forhåbentligt roligt efterår samt hyggelig vinter.

På bestyrelsens vegne

Susan Post

Formand