Kære Frydenstrand´ere

Bestyrelsen har, som bekendt, fundet det mest forsvarligt, at udskyde både generalforsamling 2021
og afholdelse af foreningens 100-års jubilæum. Det skyldes naturligvis, at Covid-19 stadig er i
blandt os. Det ser desværre ikke ud til, at der er en vaccine på vej lige om hjørnet, hvorfor
beslutningen blev truffet.

I sidste uge holdt den siddende bestyrelse møde omkring situationen, og planlægning af
arrangementer for Grundejerforeningen Frydenstrand. Vi mener ikke det er forsvarligt, at planlægge
og afholde forsamlinger og fester så længe der ikke er fundet en vaccine. MEN vi
arbejder forsigtigt med nye datoer i håb om, at der er lys forude.
Datoer vi arbejder med er:

Generalforsamling i Lille Friheden den 27. august 2021
100-års jubilæum den 25. september 2021

Så sæt et forsigtigt X i kalenderen på ovenstående datoer – vi skal nok give endelig besked.

Mht. drejebog for afholdelse af jubilæumsfesten, så er der fra bestyrelsen udarbejdet et oplæg
til budget til godkendelse på førstkommende generalforsamling.

Har I spørgsmål eller andet, er I velkommen til at spørge den siddende bestyrelse.

Pas på jer selv – og hinanden

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Frydenstrand